Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+2 Zorunlu 2
FIZ 101 Fizik I 3+2+0 Zorunlu 7
INS 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş ve Etik 2+0+0 Zorunlu 4
INS 103 Teknik Resim ve Bilgisayar Destekli Çizim 2+2+0 Zorunlu 3
KIM 101 Genel Kimya I 3+0+0 Zorunlu 3
MAT 101 Matematik I 4+0+0 Zorunlu 7
TDL 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDL 101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
FIZ 102 Fizik II 3+2+0 Zorunlu 7
INS 102 Statik 3+0+0 Zorunlu 3
INS 904 Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Gönüllülük Çalışmaları 2+0+0 Zorunlu 2
KRY 100 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
MAT 102 Matematik II 4+0+0 Zorunlu 7
TDL 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDL 102 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECM I Mesleki Seçmeli Ders I - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
INS 201 Dinamik 3+0+0 Zorunlu 4
INS 203 Mukavemet I 3+0+0 Zorunlu 4
INS 205 Malzeme Bilimi 4+0+0 Zorunlu 7
INS 207 Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 Zorunlu 6
INS 209 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0+0 Zorunlu 2
MAT 201 Diferansiyel Denklemler 4+0+0 Zorunlu 7
[G] PFE I Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
INS 202 Hidrolik 3+0+0 Zorunlu 3
INS 204 Yapı Malzemesi 3+2+0 Zorunlu 5
INS 206 Sayısal Analiz 4+0+0 Zorunlu 7
INS 208 Staj I (2) 0+0+0 Zorunlu 2
INS 210 İstatistik 3+0+0 Zorunlu 4
INS 212 Mukavemet II 3+0+0 Zorunlu 4
INS 214 Ölçme Bilgisi 1+2+0 Zorunlu 3
INS 216 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] PFE II Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
INS 301 Yapı Statiği I 3+0+0 Zorunlu 5
INS 303 Zemin Mekaniği I 3+0+0 Zorunlu 5
INS 305 Yapı İşletmesi 3+0+0 Zorunlu 4
INS 307 Hidroloji 3+0+0 Zorunlu 4
INS 311 Karayolu Mühendisliği 3+0+0 Zorunlu 4
INS 313 İnşaat Jeolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
ISL 309 Girişimcilik 3+0+0 Zorunlu 4
[G] PFE III Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
[G] USEC I Üniversite Seçmeli Dersler I - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
INS 302 Yapı Statiği II 3+0+0 Zorunlu 4
INS 304 Zemin Mekaniği II 3+0+0 Zorunlu 4
INS 306 Betonarme I 3+0+0 Zorunlu 4
INS 308 Staj II (2) 0+0+0 Zorunlu 2
INS 310 Çelik Yapılar 3+0+0 Zorunlu 4
INS 312 Mühendislik Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
[G] PFE IV Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
[G] SECM II Mesleki Seçmeli Dersler II - Seçmeli 6 1
[G] USEC II Üniversite Seçmeli Dersler II - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
INS 401 Bitirme Projesi (3) 0+2+0 Zorunlu 6
INS 403 Betonarme II 1+2+0 Zorunlu 5
INS 405 Temel Mühendisliği 3+0+0 Zorunlu 3
INS 407 Su Kaynakları Mühendisliği 3+0+0 Zorunlu 4
[G] PFE V Formasyon Dersleri - Seçmeli 10 1
[G] SECM III Mesleki Seçmeli Ders III - Seçmeli 6 1
[G] SECT I Tasarım Seçmeli Dersler I - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 40
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
[G] SECM IV Mesleki Seçmeli Dersler IV - Seçmeli 6 1
Toplam AKTS 6
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.idu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=27