Eğitim Fakültesi / İlköğretim Matematik Öğretmenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 Zorunlu 3
BIL 101 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
EBB 601 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
EBB 602 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 101 Analiz I 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 103 Matematiğin Temelleri 1 2+0+0 Zorunlu 2
İMÖ 105 Matematik Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRD 101 Türk Dili 1 3+0+0 Zorunlu 5
YDI 101 Yabancı Dil 1 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 Zorunlu 3
EBB 603 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
EBB 604 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 102 Analiz 2 2+0+0 Zorunlu 4
İMÖ 104 Matematiğin Temelleri 2 2+0+0 Zorunlu 4
İMÖ 106 Soyut Matematik 2+0+0 Zorunlu 5
TRD 102 Türk Dili 2 3+0+0 Zorunlu 5
YDI 102 Yabancı Dil 2 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBB 605 Öğretim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 3
EBB 606 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 201 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 203 Lineer Cebir 1 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 205 Analitik Geometri 2+0+0 Zorunlu 4
İMÖ 207 Analiz 3 2+0+0 Zorunlu 3
[G] GKD 1 Genel Kültür Seçmeli - Zorunlu 3 1
[G] MBD 1 Meslek Bilgisi Seçmeli - Zorunlu 4 1
[G] SAE 1 Alan Eğitimi Seçmeli 1 - Zorunlu 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBB 607 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
EBB 608 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
GKD 519 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
İMÖ 202 Ortaokul Matematik Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 204 Lineer Cebir 2 2+0+0 Zorunlu 2
İMÖ 206 Algoritma ve Programlama 2+0+0 Zorunlu 2
İMÖ 208 Olasılık 2+0+0 Zorunlu 3
[G] GKD 2 Genel Kültür Seçmeli (1 ders) - Seçmeli 3 1
[G] MBD 2 Meslek Bilgisi Seçmeli ( 1 ders) - Seçmeli 4 1
[G] SAE 2 Alan Eğitimi Seçmeli 2 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBB609 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
EBB610 Eğitimde Ahlak ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 301 Sayıların Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
İMÖ 303 Geometri ve Ölçme Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
İMÖ 305 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 2
İMÖ 307 Cebir 2+0+0 Zorunlu 2
[G] GKD 3 Genel Kültür Seçmeli 3 - Seçmeli 3 1
[G] MBD 3 Meslek Bilgisi Seçmeli 3 - Seçmeli 4 1
[G] SAE 3 Alan Eğitimi Seçmeli 3 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBB 611 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
EBB 612 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 302 Cebir Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 5
İMÖ 304 Olasılık ve İstatistik Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 4
İMÖ 306 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme 3+0+0 Zorunlu 4
[G] GKD 4 Genel Kültür Seçmeli 4 - Seçmeli 3 1
[G] MBD 4 Meslek Bilgisi Seçmeli 4 - Seçmeli 4 1
[G] SAE 4 Alan Eğitimi Seçmeli 4 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBB 614 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2+0+0 Zorunlu 3
EBÖ 613 Öğretmenlik Uygulaması 1 2+0+0 Zorunlu 10
İMÖ 401 Matematikte Problem Çözme 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 403 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 405 Mantıksal Akıl Yürütme 2+0+0 Zorunlu 3
[G] MBD 5 Meslek Bilgisi Seçmeli ( 1 ders) - Seçmeli 4 1
[G] SAE 5 Alan Eğitimi Seçmeli (2 ders) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EBB616 Okullarda Rehberlik 2+0+0 Zorunlu 3
EBO 615 Öğretmenlik Uygulaması 2 2+6+0 Zorunlu 12
İMÖ 402 Matematik Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
İMÖ 404 Matematik Öğretiminde Modelleme 2+0+0 Zorunlu 4
[G] MBD 6 Meslek Bilgisi Seçmeli ( 1 ders) - Seçmeli 4 1
[G] SAE 6 Alan Eğitimi Seçmeli (1 ders) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.idu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=15191