Fen Edebiyat Fakültesi / Tarih - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TAR 101 Tarih Metodolojisi I 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 103 İlkçağ Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 5
TAR 105 Orta Asya Türk Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 5
TAR 107 İslam Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 5
TAR 109 Osmanlı Türkçesi I 3+0+0 Zorunlu 5
TDL 101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDL 101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
KRY 100 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TAR 102 Tarih Metodolojisi II 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 104 İlkçağ Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 106 Orta Asya Türk Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 5
TAR 108 İslam Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 5
TAR 110 Osmanlı Türkçesi II 3+0+0 Zorunlu 5
TDL 102 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDL 102 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR 201 Tarih Felsefesi I 2+0+0 Zorunlu 2
TAR 203 Türk Kültür Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 205 Selçuklu Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 207 Anadolu Türk Beylikleri I 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 209 Avrupa Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 211 Osmanlı Türkçesi Metinleri I 3+0+0 Zorunlu 5
TAR 213 Bizans Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] PFE I Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
 [G] SEC I Seçmeli Ders I - Seçmeli 4 2
 [G] USEC I Üniversite Seçmeli Dersler I - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR 202 Tarih Felsefesi II 2+0+0 Zorunlu 2
TAR 204 Türk Kültür Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 206 Selçuklu Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 208 Anadolu Türk Beylikleri II 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 210 Avrupa Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 212 Osmanlı Türkçesi Metinleri II 3+0+0 Zorunlu 5
TAR 214 Bizans Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] PFE II Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
 [G] SEC II Seçmeli Ders II - Seçmeli 4 2
 [G] USEC II Üniversite Seçmeli Dersler II - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR 301 Osmanlı Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 303 Osmanlı Teşkilât Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 305 Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 307 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 309 Avrupa Tarihi III 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 311 Osmanlı Diplomatikası I 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] PFE III Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
 [G] SEC III Seçmeli Ders III - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR 302 Osmanlı Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 304 Osmanlı Teşkilât Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 306 Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 308 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 310 Avrupa Tarihi IV 2+0+0 Zorunlu 4
TAR 312 Osmanlı Diplomatikası II 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] PFE IV Formasyon Dersleri - Seçmeli 4 1
 [G] SEC IV Seçmeli Ders IV - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 34
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR 401 Osmanlı Tarihi III 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 403 Türk Modernleşme Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TAR 407 Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 409 Çağdaş Ortadoğu Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 415 Osmanlı Diplomatikası III 3+0+0 Zorunlu 5
TAR 417 Trükiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 451 Bitirme Ödevi I 2+0+0 Zorunlu 5
 [G] PFE V Formasyon Dersleri - Seçmeli 10 1
 [G] SEC V Seçmeli Ders V - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 40
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TAR 402 Osmanlı Tarihi IV 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 404 Türk Modernleşme Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TAR 408 Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 410 Çağdaş Ortadoğu Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TAR 414 Bitirme Ödevi II 2+0+0 Zorunlu 5
TAR 416 Osmanlı Diplomatikası IV 3+0+0 Zorunlu 5
TAR 418 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] SEC VI Seçmeli Ders VI - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.idu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=15119